วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์
ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

ขั้นตอนการสมัครเรียน SIBA College 2020

บัณฑิตพรีเมี่ยม

1

ผู้สมัคร คลิกปุ่ม สมัครเรียนหน้าเว็บ

2

ผู้สมัคร กรอกข้อมูลหน้าสมัครเรียนครบถ้วน

3

ผู้สมัครต้องชำระค่ามอบตัว จำนวนขั้นต่ำ ตามที่วิทยาลัยฯ กำหนด ภายใน 3 วัน (ตามวิธีการชำระเงินด้านล่าง / และส่งหลักฐานกลับมาให้ทางวิทยาลัยฯ การสมัครเรียนนี้จึงถือว่า "เสร็จสมบูรณ์")

4

วิธีการชำระเงิน ชื่อบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์
ธนาคารกรุงเทพ สาขาลาดพร้าว
เลขที่ 129-3-16351-3
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาตึกช้าง
เลขที่ 395-0-00799-9
ธนาคารกสิกรไทย สาขาสนามเป้า
เลขที่ 039-8-08724-0

5

รับใบเสร็จฉบับจริง
ยื่นเอกสารการสมัครเรียน
ซื้อเครื่องแต่งกาย
ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ก่อนเปิดเทอม
สามารถตรวจสอบหลักฐานการโอนเงิน
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร 0 2939 3000
Facebook Fanpage : sibalive
Line Official Account : @sibacollege